Резервация

Резерват Ропотамо

Хотели Ефект

Ропотамо е резерват, разположен на около 50 km южно от град Бургас, само на 14 км от Созопол, в район с изключително разнообразни биотопи. На територията на резервата се намират множество интересни и уникални природни обекти, като лиманът на река Ропотамо, блатото Аркутино и лонгозни гори, които на тази географска ширина се срещат много рядко, както и различни скални феномени, мочурища, блата и други. Резерватът е част от по-голямата защитена зона Рамсарско място Ропотамо.